εγώ κι ο εαυτός μου...κι εσύ πουθενά.....


·        Τίποτε δεν έχουμε σταθερό στην ζωή μας πέρα από τη στιγμή που ζούμε.... κι αυτά που κρατάμε στιγμιαία στα χέρια μας....

Μαρίζα Τσιτμή.