Σαν σήμερα το 1961 οι Τούρκοι κρέμασαν ένα πρωθυπουργό και δυό υπουργούς (για παρέα). Εμείς πότε λέτε να...

Σαν σήμερα το 1961 οι Τούρκοι κρέμασαν ένα πρωθυπουργό και δυό υπουργούς (για παρέα). Εμείς πότε λέτε να....; ( Δεν θα μπω στην διαδικασία να αναφερθώ στα γιατί και τα διότι, αλλά πιστεύω εμείς έχουμε πολλούς λόγους για να κάνουμε κάτι τέτοιο σε πολλούς από τους τέως πρωθυπουργούς)
sibilla-gr-