απουσία...

Η μνήμη πληγή και μάταιη...με τίποτα δεν μπορεί να καλύψει το κενό της απουσίας που αιμορραγεί...


Μαρίζα Τσιτμή