Κάθε πρόσωπο στη ζωή μας είναι μοναδικό...

Φωτογραφία της Mariza Tsitmi.Κάθε πρόσωπο που έρχεται στη ζωή μας είναι μοναδικό...
Πάντα αφήνει κάτι από τον εαυτό του και παίρνει ένα κομμάτι από εμάς...

Μαρίζα Τσιτμή

Πάντα αφήνει κάτι από τον εαυτό του και παίρνει ένα κομμάτι από εμάς...