Νέο σούπερ «όπλο» κατά της φοροδιαφυγής

Νέο σούπερ «όπλο» κατά της φοροδιαφυγής
 Ένα «όπλο» κατά της φοροδιαφυγής ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, ευελπιστώντας ότι θα είναι άκρως αποδοτικό. Πρόκειται για ένα νέο σύστημα ανάλυσης και διασταύρωσης στοιχείων που δημιούργησε εξειδικευμένη ομάδα της ΓΓΔΕ και επιτυγχάνει τη διασταύρωση καταθέσεων με τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενο, εντός 24 ωρών.

Με λίγα λόγια το νέο σύστημα μπορεί να διασταυρώνει εντός μίας ημέρας, αν υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στις τραπεζικές καταθέσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία που είναι πολύ χρονοβόρα για τον ελεγκτικό μηχανισμό, με τα τωρινά δεδομένα. 
Το νέο σύστημα, που μεταξύ άλλων επεξεργάζεται στοιχεία για κάθε κίνηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα παρόμοια περιουσιακά στοιχεία, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή εντός του Οκτωβρίου.