Ξεκινούν εγγραφές για την Διαδικτυακή Τηλεκπαίδευση


hua-01.jpg

Ξεκινούν οι εγγραφές για Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης «Θεαίτητος», του Χαροκόπειου πανεπιστημίου. Οι αιτήσεις για τον πρώτο κύκλο των δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 και ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Το πρόγραμμα «Θεαίτητος» είναι εξ αποστάσεως πρόγραμμα

ηλεκτρονικής, μη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης ενηλίκων και έχει στόχο να καλύψει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, σχετικών με την επιστήμη της διατροφής, της άσκησης και γενικότερα των επιστημών υγείας, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρουν την υπογραφή διακεκριμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων καθηγητών και επιστημόνων και των οποίων η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.
Η διεξαγωγή του προγράμματος γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα αυτόνομης παρακολούθησης, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία τους σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.
Η «αυλαία» του προγράμματος ανοίγει με δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, στους τομείς της διατροφής και της άσκησης.
Οι εκπαιδευόμενοι, μέσα από την παρακολούθηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιημένη κατάρτιση σε θέματα που άπτονται των επιστημών υγείας, καθώς και να καλλιεργήσουν δεξιότητες στον ευρύτερο τομέα της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας.
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τον τρόπο διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.theaititos.com), να εγγραφούν στο newsletter ή να γίνουν μέλη στη σελίδα του στο