Ο ναργιλές και το τσιγάρο: Οι καπνιστές εισπνέουν τις ίδιες τοξικές ουσίες αλλά ο ναργιλές είναι ακόμη πιο επικίνδυνος

Ο ναργιλές είναι ακόμη χειρότερος για τον άνθρωπο από ότι το τσιγάρο.
Οι γιατροί και οι αρμόδιοι για θέματα δημόσια υγείας πρέπει να συμβουλεύουν τους χρήστες ναργιλέ ότι μολύνονται με τις ίδιες ουσίες όπως οι καπνιστές τσιγάρου.
Οι συνέπειες που περιλαμβάνουν τον εθισμό στη νικοτίνη και τις καρδιακές παθήσεις, απειλούν εξίσου και τις δύο ομάδες ατόμων που καπνίζουν φύλλα καπνού (ταμπάκο) είτε με ναργιλέ είτε με τσιγάρα.   
Η χρήση του ναργιλέ συνεχίζει να εξαπλώνεται ευρέως παγκόσμια. Η εξέλιξη αυτή είναι ακόμη πιο ανησυχητική διότι οι ηλικιακές ομάδες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση χρηστών ναργιλέ είναι οι νέοι από 18 έως 24 ετών.

Πολλοί από τους καπνιστές ναργιλέ πιστεύουν ότι συγκριτικά με το τσιγάρο, ο ναργιλές τους κάνει να εισπνέουν λιγότερες τοξικές ουσίες και έτσι είναι λιγότερο βλαβερός για την υγεία τους. Δυστυχώς επικράτησε και διαδίδεται μεταξύ τους ο μύθος ότι αυτός ο τρόπος καπνίσματος ταμπάκου είναι πιο ασφαλής διότι τους κάνει να εισπνέουν λιγότερη πίσσα και νικοτίνη από ότι το κάπνισμα τσιγάρου. Πιστεύουν έτσι εσφαλμένα ότι θα έχουν λιγότερες καταστροφικές συνέπειες για την υγεία τους.
Για να μπορούν οι γιατροί να διαφωτίζουν αποτελεσματικά τους ασθενείς και το κοινό γενικότερα πρέπει να διαθέτουν στοιχεία από σοβαρές έρευνες, που να συγκρίνουν τη χρήση ναργιλέ και το κάπνισμα τσιγάρου. Τα πρώτα αδιάσειστα στοιχεία που υπάρχουν για το σκοπό αυτό προέκυψαν από έρευνα που διεξήγαγαν επιστήμονες του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Virginia Commonwealth των Ηνωμένων Πολιτειών.
Για πρώτη φορά οι επιστήμονες εξέτασαν και σύγκριναν την έκθεση των ανθρώπων σε τοξικές ουσίες που προέρχονται λόγω καπνίσματος ταμπάκου με το ναργιλέ και το τσιγάρο. Η έρευνα αυτή επειδή έγινε κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες έχει μεγάλη αξία όσον αφορά στα αποτελέσματα της.
Για δύο χρόνια οι επιστήμονες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Λίβανο μελέτησαν σε 31 συμμετέχοντες τις τοξικές ουσίες που προσλάμβαναν όταν κάπνιζαν ταμπάκο με ναργιλέ και με τσιγάρο. Οι συμμετέχοντες είχαν ηλικίες από 18 έως 50 ετών.
Ο κάθε εθελοντής έπρεπε να καπνίσει ταμπάκο με ναργιλέ και ταμπάκο υπό τη μορφή τσιγάρου. Για κάθε φορά λήφθηκαν αναλύσεις αίματος και μετρήθηκαν τα επίπεδα νικοτίνης και μονοξειδίου του άνθρακα.
Τα αποτελέσματα έδειξαν:
  1. Τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα όταν κάπνιζαν ναργιλέ ήταν μεγαλύτερα παρά όταν κάπνιζαν τσιγάρο. Συγκεκριμένα το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα που εντοπιζόταν στα ερυθρά αιμοσφαίρια συνδεδεμένο με την αιμοσφαιρίνη (COHb) ήταν 3 φορές ψηλότερο από ότι όταν κάπνιζαν τσιγάρο
     
  2. Όσον αφορά στα επίπεδα νικοτίνης στο αίμα, δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των χρηστών του ναργιλέ και των καπνιστών τσιγάρων
     
  3. Σχετικά με την εισπνοή καπνού βρέθηκε ότι οι χρήστες ναργιλέ εισέπνεαν 48 φορές περισσότερο καπνό.
Σε προηγούμενες έρευνες, επιστήμονες από τις εν λόγω ερευνητικές ομάδες βρήκαν, ότι οι χρήστες ναργιλέ εισπνέουν καπνό από τον ταμπάκο που περιέχει ουσίες που προκαλούν καρκίνο και άλλες ασθένειες. Για το λόγο αυτό επισημαίνουν ότι οι σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες καπνού που εισπνέουν οι χρήστες του ναργιλέ δημιουργούν μεγάλες ανησυχίες εξαιτίας του κινδύνου πρόκλησης καρκίνου, καρδιοπαθειών και άλλων ασθενειών.
Βλέπουμε λοιπόν ότι αδιάσειστα ερευνητικά στοιχεία αποδεικνύουν το πόσο κακό μπορεί να κάνει ο ναργιλές στον άνθρωπο.
Τα μηνύματα αυτά πρέπει να φτάσουν στους νέους και άλλους χρήστες του ναργιλέ για να εξουδετερωθεί ο μύθος ότι ο ναργιλές είναι λιγότερο τοξικός για την υγεία από ότι το τσιγάρο.
  www.medlook.net