31 Οκτωβρίου ο Δ. Καζάκης στο δημαρχείο Ιλίου - Η λύση υπάρχει... Το κλειδί είναι στα χέρια μας...

Η λύση υπάρχει... Το κλειδί είναι στα χέρια μας...