Χέρι-χέρι …ἐναντίον μας ! ! !

Χέρι-χέρι ...ἐναντίον μας!!!
Θεοφανάκης Στέφανος
Κυττᾶξτε τους !
Κυττᾶξτε τους καλά !
Τὸ βλέμμα τους, τὴν γλῶσσα τοῦ σώματός τους, κυρίως ὅμως τὸ μειδίαμά τους.
Εἶναι ἡ «ἐξουσία» ποὺ τὰ «εὑρίσκει» καὶ δίνει «λύσεις»!!!
Ἔλυσαν τὶς «παρεξηγήσεις» τους
καὶ «προχωροῦν ἡνωμένοι» (! ! !), οἱ καταφερτζῆδες καὶ οἱ λαοπλάνοι.
Ἐνάντια σέ ποιούς ὅμως ;
Ἔτσι λειτουργεῖ τὸ «σύστημά» τους. 
Αὐτὴ εἶναι ἡ «τάξις πραγμάτων» τους.
Ὅσο γιὰ τοὺς ὑπολοίπους…δηλ. εμάς . . . . 
…Καλὴ συνέχεια ! ! !