"Πρωταθλητές" στους φόρους...--Είναι γιατί έχουμε...Αριστερή κυβέρνηση....

"Πρωταθλητές" στους φόρους
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έκθεσης του ΟΟΣΑ για το ελληνικό «επιχειρείν».
Οι χώρες του ΟΟΣΑ άλλαξαν πολιτική και στρέφουν πλέον τα φορολογικά τους μέτρα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των αναπτυξιακών τους προοπτικών​
Σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Ελλάδα καταλαμβάνει άλλη μια θλιβερή «πρωτιά», καθώς ήταν η μόνη χώρα-μέλος του Οργανισμού που προχώρησε σε αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν το κλίμα
«ασφυξίας» που επικρατεί στην αγορά, με το Δημόσιο να έχει κηρύξει… άτυπη στάση πληρωμών προς τους προμηθευτές, απαιτώντας την ίδια στιγμή από τις εταιρείες να ανταποκρίνονται μέχρι και το τελευταίο ευρώ στις υποχρεώσεις τους προς το κράτος.
Παράλληλα, αυξάνοντας τους συντελεστές φορολόγησης, σε συνδυασμό με τις νέες επιβαρύνσεις στις πρώτες ύλες, ωθεί αρκετές εξ αυτών να μεταφέρουν τα γραφεία τους σε γειτονικές χώρες, όπου οι συντελεστές είναι σαφώς χαμηλότεροι. Αποτέλεσμα είναι εκατοντάδες εργαζόμενοι να μένουν χωρίς εργασία ή να αναγκάζονται να αλλάξουν τους όρους απασχόλησης, προχωρώντας σε σύναψη νέων με ελαστικά ωράρια και χαμηλότερες αποδοχές στο πλαίσιο ενεργειών για τη μείωση του εργασιακού κόστους.

Φόροι, φόροι, φόροι...

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ για τη φορολογική πολιτική την περίοδο της κρίσης (2010-2014), οι χώρες στην πλειονότητά τους (εξετάζονται 34 χώρες) αύξησαν τη φορολογία και συγκεκριμένα τα φορολογικά τους έσοδα ως προς το ΑΕΠ τους. Από πέρυσι, όμως, προκύπτει ότι οι χώρες του ΟΟΣΑ άλλαξαν πολιτική και στρέφουν πλέον τα φορολογικά τους μέτρα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των αναπτυξιακών τους προοπτικών, σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες του ΟΟΣΑ που πέρυσι αύξησαν τους συντελεστές ΦΠΑ αλλά και τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης​Η Ελλάδα, όμως, το 2015 ήταν, σύμφωνα με τον Οργανισμό, η μοναδική χώρα που αύξησε τη φορολογία των επιχειρήσεων, με προφανείς τις συνέπειες στον επιχειρηματικό κόσμο και τις προοπτικές επενδύσεων που θα ενισχύσουν την έξοδο από την ύφεση. «Η έκθεση εντοπίζει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις επικεντρώνονται πλέον στην ενίσχυση της ανάπτυξης» σημειώνει ο ΟΟΣΑ, ο οποίος προσθέτει ότι «ενώ η δημοσιονομική προσαρμογή ήταν ο βασικός στόχος των μεταρρυθμίσεων στη φορολογία κατά τη διάρκεια της κρίσης, το 2015 οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις μετέφεραν την έμφασή τους στη στήριξη της ανάπτυξης».

Μάλιστα, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι πολλές από τις μεταρρυθμίσεις του προηγούμενου έτους στις χώρες που εξετάζει είχαν στο επίκεντρό τους τη μείωση της φορολογίας στην εργασία και στις επιχειρήσεις, και τη μερική αύξηση των εσόδων τους από την κατανάλωση και τους περιβαλλοντικούς φόρους. Μέσα σε αυτό το γενικότερο περιβάλλον, «η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα που αύξησε τον συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 26% στο 29% το 2015», προσθέτει ο Οργανισμός.


Βίοι... αντίθετοι

Στον αντίποδα, στις χώρες όπου μειώθηκε η φορολογία των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται η Αυστρία, ο Καναδάς, η Εσθονία, η Γαλλία, το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, η Τουρκία. Στον ίδιο κατάλογο βρέθηκαν και χώρες που ήταν σε μνημόνιο ή σε οικονομική κρίση, όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία, καθώς και η Ιταλία, η οποία επίσης αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν το κλίμα «ασφυξίας» που επικρατεί στην αγορά​
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες του ΟΟΣΑ που πέρυσι αύξησαν τους συντελεστές ΦΠΑ αλλά και τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, μέτρα που επηρεάζουν την κατανάλωση, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα του ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά στην περίοδο της κρίσης, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η γενικότερη τάση στις χώρες ήταν να αυξηθούν τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ τους. Ωστόσο, η Ελλάδα ήταν η τρίτη χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων της ως προς το ΑΕΠ της λόγω των φορολογικών μέτρων που έλαβε το διάστημα 2010-2014. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Δανία που αύξησε τα έσοδά της ως προς το ΑΕΠ της κατά περίπου 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ακολούθησε το Ισραήλ με αύξηση ελαφρώς υψηλότερη των 5 ποσοστιαίων μονάδων. Στην Ελλάδα η αύξηση κινήθηκε κοντά στις 4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μείωση των φορολογικών τους εσόδων ως προς το ΑΕΠ τους κατέγραψαν οι Βρετανία, Λουξεμβούργο, Εσθονία, Σουηδία, Σλοβενία και Νορβηγία.http://www.zougla.gr