Εθνική: "Τσεκούρι" σε διευθύνσεις και εθελουσία έξοδος 2.000 ατόμων

Εθνική: "Τσεκούρι" σε διευθύνσεις και εθελουσία έξοδος 2.000 ατόμων
Δραστική εσωτερική αναδιάρθρωση, με "τσεκούρωμα" διευθύνσεων, σχεδιάζει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, ώστε να ενθαρρυνθεί η έξοδος υπαλλήλων και ο αριθμός αυτών που θα εξέλθουν να ξεπεράσει τα 2.000 άτομα.
Ειδικότερα, θα καταργηθούν 12 διευθύνσεις και θα συγχωνευθούν άλλες,
ώστε να "σβήσουν" θέσεις από το οργανόγραμμα της τράπεζας πριν αρχίσει η διαδικασία της εθελουσίας εξόδου, για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη 118 εκατ. ευρώ.
Τα "πακέτα" που θα προσφερθούν για την έξοδο ακόμη και σε υπαλλήλους που δεν βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση θα φθάνουν τα 180.000 ευρώ για κάθε υπάλληλο, ενώ εξετάζονται οι δυνατότητες προκαταβολής του εφάπαξ σε ποσοστό 20-30%.
sofokleousin.gr