Η Κατερίνα Νοτοπούλου διορίζεται στη θέση της "Προϊσταμένης του γραφείου Πρωθυπουργού με μισθό 2.560 ευρώ συν με κάτι άλλα (άσκηση ιδιαίτερων ή σημαντικών καθηκόντων) μπορεί να φτάσει και τις 5.000 ευρώ!

Τώρα αν ο μπάρμπας της ήταν στο ΕΑΜ και πήρε αυτή τη θέση από τον Τσίπρα αυτό δεν το γνωρίζουμε ...γιατί τα προσόντα που έχει δηλδ. ένα πτυχίο τα έχουν σχεδόν όλες οι νέες στην ηλικία της...
Τι μισθό παίρνει η Προϊσταμένη του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη;
Η ψυχολόγος Κατερίνα Νοτοπούλου, διορίζεται από 23.11.2016  στη θέση της "Προϊσταμένης στο Γραφείο Θεσσαλονίκης της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού" και θα αμείβεται με τις "κάθε είδους αποδοχές που αντιστοιχούν κάθε φορά στον 1ο βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσων".
Η αμοιβή της
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/1015/ΔΕΠ (5-1-2016), όπως την παρουσιάζει το makpress.blogspot.gr του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, για το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο, ο μισθός "ειδικών θέσεων 1ου βαθμού" διαμορφώνεται ως εξής (σελίδα 7 της εγκυκλίου):
Με τις διατάξεις της παρ. 7 ορίζεται ότι οι μηνιαίες αποδοχές των προϊσταμένων των ειδικών γραφείων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, είναι ίσες με αυτές των υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού. Δηλαδή ο βασικός μισθός τους ορίζεται στο ποσό των 1.960 € μηνιαίως, ενώ παράλληλα δικαιούνται και το επίδομα θέσης ευθύνης της υποπ. αγ της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 16 (600 €), δηλαδή συνολικά 2.560 ευρώ.
Σε αυτές προστίθενται οι αμοιβές για την πέραν του νομίμου ωραρίου εργασία και πιθανώς και "αποζημίωσης η οποία συνδέεται με την άσκηση ιδιαίτερων ή σημαντικών καθηκόντων (job based remuneration)".
Για τα δεδομένα της υψηλής θέσης η οποία της ανατέθηκε, εκτιμούμε ότι ο μισθός κινείται σε λογικά πλαίσια και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί "προκλητικός".