Αύξηση 36,3% στη φορολογία ενοικίων

Η νέα φορολογική κλίμακα


Αύξηση 36,3% στη φορολογία ενοικίων
Αυξημένοι έως και 36,3% θα είναι οι φόροι που θα κληθούν να πληρώσουν το 2017 πάνω από 2 εκατ. φορολογούμενοι για τα εισοδήματα από ακίνητα τα οποία απέκτησαν το 2016. Αιτία για την εξέλιξη αυτή θα είναι η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα από ακίνητα,
στην οποία οι συντελεστές φόρου έχουν αυξηθεί από τα επίπεδα του 11%-33% στα επίπεδα του 15%-45%.
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, η παράγραφος 7 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 που τέθηκε σε ισχύ για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016, αναφέρει ότι οι συντελεστές φόρου για τα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήματα από ακίνητα αυξάνονται:
  • από 11% σε 15% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 1 μέχρι 12.000 ευρώ
  • από 33% σε 35% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ
  • από 33% σε 45% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 35.001 και άνω
Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016 και των επομένων φορολογικών ετών, τα οποία υπερβαίνουν ετησίως τα 12.000 ευρώ, θα επιβαρύνονται με νέα κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, στην οποία θα ισχύουν συντελεστές κλιμακούμενοι από 2,2% έως και 10%.
Με την ισχύουσα μέχρι και για τα εισοδήματα του 2015 κλίμακα, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαλλόταν στο συνολικό ατομικό ετήσιο εισόδημα κάθε φορολογούμενου -πραγματικό ή τεκμαρτό προερχόμενο από όλες τις πηγές- εφόσον αυτό υπερέβαινε τις 12.000 ευρώ, με ένα συντελεστή που διαμορφωνόταν ως εξής:
  • 0,7% για ετήσια εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ
  • 1,4% για ετήσια εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ
  • 2% για ετήσια εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ
  • 4% για ετήσια εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ
  • 6% για ετήσια εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ