Το μήνυμα της ημέρας

Έχουμε ξεχάσει πώς να αγωνιζόμαστε ως Έλληνες για τις ζωές μας.
Οι πραγματικές καινοτομίες προέρχονται από εκείνους
που αψηφούν τον κίνδυνο και τολμούν.