Τα Οπτικά Ανδρεάδη σας ενημερώνουν


Διαπερατότητα σε οξυγόνο

Ο όρος “διαπερατότητα σε οξυγόνο“ είναι κάτι που σίγουρα όλοι οι χρήστες... 
  
   
   

φακών επαφής έχουν ακούσει ή θα έπρεπε να έχουν ακούσει.

Ουσιαστικά η διαπερατότητα σε οξυγόνο είναι η ικανότητα του υλικού του φακού επαφής να διαπερνάται από το οξυγόνο και συμβολίζεται ως Dk. Εκφράζει το πόσο οξυγόνο διαπερνά ένα υλικό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και διαφορά πίεσης και μετράται σε Barrer.


Όπου D είναι ο συντελεστής διάχυσης (το μέτρο του πόσο γρήγορα κινούνται μέσα στο υλικό τα ελεύθερα μόρια του οξυγόνου) και το k αντιπροσωπεύει το συντελεστή διαλυτότητας (του αριθμού των διαλυμένων μορίων του οξυγόνουστο υλικό. Η διαπερατότητα ενός υλικού δεν εξαρτάται από το σχήμα ή από το πάχος του, ενώ είναι ανάλογη της θερμοκρασίας (όσο ψηλότερη θερμοκρασία του τόσο πιο υψηλό Dk). Η μέτρησή του γίνεται πάντα στους 35℃, κοντά στη θερμοκρασία του κερατοειδή.

Μεταβιβαστικότητα σε οξυγόνο

Από την άλλη η μεταβιβαστικότα είναι η ιδιότητα ενός φακού επαφής συγκεκριμένου πάχους και εκφράζει το ποσό οξυγόνου που το διαπερνά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και διαφορά πίεσης και υπολογίζεται ως Dk/t. Η τιμή t αφορά το παχός του φακού και υπολογίζεται συνήθως με το μέσο όρο τιμών κεντρικού πάχους για φακούς -3.00 dpt.

Όσο πιο παχύς είναι ο φακός, τόσο μικρότερη η μεταβιβαστικότητα οξυγόνου, οπότε ένας παχύς φακός αφήνει λιγότερο οξυγόνο να φτάσει στον κερατοειδή από ένα λεπτότερο του ίδιου υλικού

Σας παραθέτουμε μια λίστα με τη διαπερατότητα και μεταβιβαστικότητα των πιο δημοφιλή φακών επαφής της αγοράς.

Όλοι οι νέοι φακοί της αγοράς (σιλικόνης υδρογέλης) όπως Air Optix, Acuvue Oasys, Biofinity & Purevision έχουν μεγαλύτερη διαπερατότητα σε οξυγόνο από τους φακούς με παλιάς τεχνολογίας

πηγή lenshop.gr
https://lenshop.gr/post/67-diaperatotita-kai-metabibastikotita-se-oksygono
http://lefteria.blogspot.gr/