Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ πριν και μετά...Πριν με μύτη γερακιού και μετά...μύτη Γαλλικού τύπου !

Η ΚΑΡΑΒΛΑΧΑΡΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΕ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑ ! ΚΑΙ ΑΠΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Από το "PRESS-GR"
Μαρία Χατζηκρανιωτη  
 Η Περιστέρα πριν την πρωθυπουργία του συζυγατου και τώρα.

Είμαι πολύ παρατηρητική μέχρι και γαλλική μύτη έφτιαξε η κουμμουνιστρια! 
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr