Η δύναμή μας είναι....

Φωτογραφία της Mariza Tsitmi.Ύψιστη δύναμη στη ζωή, η αγάπη που αντλούμε από τους δικούς μας .