Κάνουν πρόβες οι ΗΠΑ...

...για να επέμβουν στην Αδούλωτη κι Αδέσποτη Συρία;
sibilla-gr