Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει 9 θέσεις εργασίας με 4 νέες προκηρύξεις.

Νέες θέσεις εργασίας από τον ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει 9 θέσεις εργασίας με 4 νέες προκηρύξεις.
Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις:
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Σάμου

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (ΔΠΠ-Η)
Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2017

Παράρτημα‘Εντυπο Αίτησης

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 16/05/2017 έως και 25/05/2017
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΥΠΜ
Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2017Παράρτημα
Έντυπο Αίτησης
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 13/05/2017 έως και 22/05/2017
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή ‘Αρτας
Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2017

ΠαράρτημαΈντυπο Αίτησης

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 13/05/17 έως και 22/05/17