Το Δημόσιο χάνει το βέτο στον ΟΤΕ

Μετά τη μεταβίβαση του 5% των μετοχών του ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ - προκειμένου να πουληθεί, κατ' απαίτηση των δανειστών - το Δημόσιο έχει άμεση συμμετοχή μόλις 1% !

Το Δημόσιο χάνει το βέτο στον ΟΤΕ
Περιορίζεται το δικαίωμα βέτο του Δημοσίου στις αποφάσεις του ΔΣ του ΟΤΕ, όπου θα συνεχίσει  να εκπροσωπείται με 4 (στα 10) μέλη στην τρέχουσα και την επόμενη χρήση, ενώ από το 2019 θα έχει μόνο δύο.

Το Δημόσιο θα μπορεί να προβάλει βέτο μόνο σε αποφάσεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων, συγχώνευσης, συνεργασίας  κλπ, που εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους για τη δημόσια ή την εθνική ασφάλεια.
Επισημαίνεται ότι μέχρι τώρα, βάσει της συμφωνίας μετόχων που συνόδευε τη σύμβαση πώλησης του μετοχικού πακέτου του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom, το Δημόσιο είχε δικαίωμα αρνησικυρίας στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων,  την πώληση περιουσιακών στοιχείων, τη σύναψη δανειακών συμβάσεων κλπ.
Σημαντικές αλλαγές σ' αυτή τη συμφωνία ενέκρινε η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση του ΟΤΕ.

Μετά τη μεταβίβαση του 5% των μετοχών του ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ - προκειμένου να πουληθεί, κατ' απαίτηση των δανειστών - το Δημόσιο έχει άμεση συμμετοχή μόλις 1%, ενώ εκπροσωπεί και το 4% που κατέχει το ΙΚΑ.

sofokleousin.gr