Τί είναι ό τσατμάς.

 Ο τσατμάς είναι είδος τοιχοποιίας, η οποία αποτελείται από ξύλινο σκελετό με κατακόρυφους δοκούς και με καδρόνια οριζόντια και διαγώνια ως αντιστηρίγματα. Ο μεταξύ τους χώρος είναι γεμισμένος με πλίθρες (πλιθιά).
Με αυτή την τεχνική κατασκευαζόταν τα ανώτερα πατώματα

των αρχοντικών ώστε να είναι ελαφρύτερα και είναι δυνατό να αντέξει το φορτίο τους το ισόγειο και κατ'επέκταση τα θεμέλια του κτιρίου.
Το μεσημβρινό σαχνισί στο αρχοντικό Νεραντζόπουλου (η φωτογραφία του siatista-info) δεν είναι επιχρισμένο και έτσι είναι εύκολο σε εμάς να δούμε το δικτύωμα που σχηματίζουν οι διαγώνιοι, κάθετοι και οριζόντιοι ξύλινοι δοκοί και τα πλιθιά με τα οποία έχει πληρωθεί.

http://www.siatistanews.gr/…/politistiki_klironomia_web.pdf…