Αυτα είναι νέα.....

Φωτογραφία της Mariza Tsitmi.