Σε 24ωρη λειτουργία η Μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ στη Λ. Αλεξάνδρας

 Nursing-nurse-walking-in-corridor.jpg
Σε 24ωρη λειτουργία, επτά ημέρες την εβδομάδα, μπαίνει η Μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, για την υποδοχή και εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών. 

Με  απόφαση των υπουργών Υγείας,  Ανδρέα Ξανθού και του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη  που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  η εφημεριακή λειτουργία του ΠΕΔΥ – Μονάδα
Υγείας  Αλεξάνδρας, που υπάγεται στον 19ο Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), αρμοδιότητας 1ης ΥΠΕ, κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, στην καλύτερη διαχείριση και αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων του συστήματος υγείας, καθώς και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών επείγουσας περίθαλψης στο σύνολο των δομών υγείας της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

Η ιατρική ομάδα εφημερίας του ΠΕΔΥ – Μ.Υ. Αλεξάνδρας περιλαμβάνει 8 ιατρούς και έχει την παρακάτω σύνθεση:
•   Ένας ιατρός ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
•   Ένας ιατρός ειδικότητας Χειρουργικής
•   Ένας ιατρός ειδικότητας Καρδιολογίας
•   Ένας ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής
•   Ένας ιατρός ειδικότητας Ορθοπεδικής
•   Ένας ιατρός ειδικότητας Οδοντιατρικής
•   Ένας ιατρός ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής
•   Ένας ιατρός ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

Το πρόγραμμα της εφημεριακής λειτουργίας υποστηρίζεται επίσης, από νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

•   Ένας υπάλληλος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
•   Ένας υπάλληλος ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
•   Ένας  υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
•   Ένας υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

«Με τη στελέχωση αυτή την ώρα της εφημερίας, διασφαλίζεται η αξιόπιστη και αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που μπορούν να αντιμετωπιστούν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και δεν χρειάζονται παραπομπή σε νοσοκομείο» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.

Το Υπουργείο σχεδιάζει την 24ωρη εφημερία και άλλων αντίστοιχων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας μαζί με τη στοχευμένη ενίσχυση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών με μόνιμους γιατρούς του ΕΣΥ και την αναδιοργάνωση του συστήματος εφημερίας στο Λεκανοπέδιο, που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση της επείγουσας περίθαλψης και στην ανακούφιση, τόσο των εργαζομένων στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, όσο, κυρίως, και των πολιτών.http://www.stogiatro.gr