Χωρίς δουλειά 370.000 άνεργοι για μία τετραετία! Από αυτούς τους απελπισμένους ο ΚΟΠΡΙΤΗΣ Τσίπρας ζητά πρόστιμο 250 ευρώ για ανασφάλιστα αυτοκίνητα από ανασφάλιστες ζωές

978anergia.jpg
Νέα στοιχεία-σοκ καταγράφονται για την ανεργία σε έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.
Οι μακροχρόνια άνεργοι (άνεργοι πάνω από 12 μήνες) καλύπτουν το 70% του συνόλου, ενώ το 33,1% από αυτούς δεν μπορούν να βρουν δουλειά πάνω από τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με Τα Νέα.
Παράλληλα η ανεργία των νέων κινείται στο 60%,

ενώ η μία στις δύο νέες θέσεις εργασίας είναι με μισό ωράριο και μισό μισθό.
Η Ελλάδα κρατά τα πρωτεία στην ανεργία της ΕΕ, ενώ το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ εκτιμά πως το πραγματικό ποσοστό ανεργίας αγγίζει το 30%. Παράλληλα, σε 350.000 οικογένειες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος.
Επίσης 9 στους 10 ανέργους βρίσκονται στο περιθώριο και δεν λαμβάνουν καμία απολύτως στήριξη από τον ΟΑΕΔ, ούτε ως επίδομα ανεργίας, ούτε ως επιδότηση απασχόλησης.