Ακάθεκτος ο ΟΠΑΠ: Στα 39 εκατ. τα κέρδη α΄ τριμήνου

Σταθερή λειτουργική κερδοφορία και πρόοδο στην υλοποίηση των νέων έργων καταγράφουν οι επιδόσεις του ΟΠΑΠ για το α’ τρίμηνο του 2017.
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του Οργανισμού αυξήθηκαν κατά 5,3% στα 358,9 εκατ. ευρώ, από 340,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ενισχυμένα παρά τις συνεχιζόμενες δυσμενείς τάσεις μακροοικονομικά. Τόσο τα Αριθμολαχεία όσο και το Σκρατς & Λαχεία
κινήθηκαν υψηλότερα κατά 10,9% και 3,7% αντίστοιχα, ενώ ο αθλητικός στοιχηματισμός σημείωσε πτώση κατά 6,9% σε ετήσια βάση.
Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 78,5 εκατ. ευρώ, παραμένοντας οριακά χαμηλότερα έναντι των προσαρμοσμένων για την εισφορά 35% επί του GGR στα 78,8 εκατ. ευρώ, παρά την έκτακτη επιβάρυνση από τις απεργίες των πρακτόρων και τα πρόσθετα έξοδα για την ανάπτυξη και υλοποίηση των νέων έργων.
Τα καθαρά κέρδη εμφανίζονται μειωμένα στα 39,0 εκατ. ευρώ (προσαρμοσμένα α’ τριμήνου 2016: 42,8 εκατ. ευρώ) σημειώνοντας πτώση κατά 8,7%, που αποδίδεται στα υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα και τον αυξημένη ποσοστιαία φορολογική επιβάρυνση.
Ο  καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 82,6 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η έναρξη λειτουργίας των VLTs συνδυάζεται με συνεχιζόμενες ενέργειες για την έγκαιρη υλοποίηση όλων των νέων έργων (virtual games, SSBTs, υποδομές δικτύου).
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2017, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ κ. Damian Cope, αναφέρει:
«Παρά τις προκλήσεις στο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, ο ΟΠΑΠ κατά το πρώτο τρίμηνο σημείωσε ουσιαστική αύξηση των καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR). Σε αυτό συνέβαλαν ιδιαίτερα οι ισχυρές επιδόσεις των αριθμολαχείων και η συνεχής ανάπτυξη του Σκρατς.
Ταυτόχρονα, η λειτουργική κερδοφορία μας ήταν οριακά υψηλότερη, παρά τα πρόσθετα κόστη που συνδέονται με την υλοποίηση των νέων μας έργων.
Σε λειτουργικό επίπεδο, προχωράμε ολοταχώς με την υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων. Ήδη έχει γίνει η εισαγωγή των Virtual παιχνιδιών σε όλο το δίκτυο των πρακτορείων μας με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ενθαρρυντικά, η ανάπτυξη των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το πρόγραμμά για την αναβάθμιση του ρόλου της τεχνολογίας προχωράει με γοργούς ρυθμούς και η νέα δομή των προμηθειών των πρακτόρων είναι σε ισχύ από τον Απρίλιο.
Για το υπόλοιπο του 2017, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε και να χτίζουμε σε όσα έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι προχωρά με συνέπεια ο σχεδιασμός μας για την υλοποίηση του Οράματος 2020 του ΟΠΑΠ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
Καθαρά έσοδα προ εισφορών
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στο α’ τρίμηνο 2017 αυξήθηκαν κατά 5,3% σε €358,9εκ. έναντι €340,7εκ. το α’ τρίμηνο 2016. Τα Αριθμολαχεία και το Σκρατς υπεραπόδοσαν σημαντικά έναντι του αθλητικού στοιχηματισμού που κινήθηκε χαμηλότερα έναντι της περσινής χρονιάς.
Καθαρά έσοδα από παιχνίδια
Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 6,2% στα €148,3εκ. έναντι του αντίστοιχου μεγέθους το α’ τρίμηνο 2016, προσαρμοσμένου για την αύξηση της συμμετοχής επί του GGR. Σε σύγκριση με τα δημοσιευμένα μεγέθη, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια μειώθηκαν κατά 3,6%.
EBITDA
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €78,5εκ. το α’ τρίμηνο 2017, μειωμένα κατά 0,4% έναντι του προσαρμοσμένου για την αύξηση της εισφοράς επί του GGR EBITDA α’ τριμήνου 2016 στα €78,8εκ. Τα μεγέθη του α’ τριμήνου 2017 επιβαρύνθηκαν από την απεργία των πρακτόρων καθώς και τα έξοδα ανάπτυξης που σχετίζονται τόσο με τα VLTs όσο και με την υλοποίηση των νέων έργων. Σε σύγκριση με τα δημοσιευμένα μεγέθη, το EBITDA α’ τριμήνου 2017 μειώθηκε κατά 15,6% έναντι της περσινής χρονιάς.
Καθαρά Κέρδη
Τα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου 2017 ανήλθαν σε €39,0εκ., χαμηλότερα κατά 8,7% έναντι των προσαρμοσμένων για την αύξηση της εισφοράς επί του GGR καθαρών κερδών α’ τριμήνου 2016 ύψους €42,8εκ. Σε σύγκριση με τα δημοσιευμένα μεγέθη, τα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου 2017 μειώθηκαν κατά 26,1% έναντι της περσινής χρονιάς.

VLTs – Πρόγραμμα υλοποίησης

Σε συνέχεια της έναρξης λειτουργίας 4 πρώτων πιλοτικών καταστημάτων Play στις 11.01.2017, το πρόγραμμα
υλοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στις 31.03.2017, συνολικά 1.355 VLTs σε 53 καταστήματα Play και 12
πρακτορεία ΟΠAΠ ήταν σε πλήρη λειτουργία.

Έναρξη λειτουργίας του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Virtual Football

Τον Απρίλιο ξεκίνησε η έναρξη λειτουργίας του καινούριου μας παιχνιδιού Virtual Football, που αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Το νέο παιχνίδι διατίθεται πλέον σε όλο το δίκτυο των πρακτορείων μας και αποτελεί μια συναρπαστική εναλλακτική μορφή αθλητικού στοιχηματισμού.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ