Λεβέντικα τα πούπουλα... πάνε να βρουν την πίσσα

«Ο καθένας του κώλου του το χαβά»... κι όλοι σωτηράκηδες!
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr/