Βόμβα Λοβέρδου: Κακώς εστάλη ο φάκελος για τις συνομιλίες Γιαννουσάκη-Καμμένου στην Βουλή


  • Αποκάλυψη Λοβέρδου:  υπάρχει ο νόμος 4022/11 Καστανίδη που αναφέρει ρητώς ότι αδικήματα που δεν έχουν σχέση με την άσκηση καθηκόντων που αφορούν στο πολιτικό πεδίο, θα πρέπει να λογοδοτούν απευθείας στην τακτική δικαιοσύνη.
  • Ο βουλευτής υποστήριξε ότι η αποστολή της δικογραφίας στην Βουλή είναι λαθεμένη ενώ έκανε παράλληλα λόγο για προσπάθειες συγκάλυψης του σκανδάλου που έχουν προκαλέσει δημοσιεύματα του Τύπου με τις συνομιλίες του Υπουργού με τον ισοβίτη Γιαννουσάκη.
Άκρως καταιγιστικός ήταν στις δηλώσεις του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ανδρέας Λοβέρδος, στην εκπομπή «Μεσημεριανό Ρεπορτάζ με τον Πέτρο Κουσουλό στο ραδιόφωνο του Alpha 98.9.
Σύμφωνα με τον κ. Λοβέρδο, κακώς εστάλη ο φάκελος στην Βουλή που αφορά τις επαφές Καμμένου- Γιαννουσάκη, καθώς υπάρχει ο νόμος 4022/11 Καστανίδη που αναφέρει ρητώς ότι αδικήματα που δεν έχουν σχέση με την άσκηση καθηκόντων που αφορούν στο πολιτικό πεδίο, θα πρέπει να λογοδοτούν απευθείας στην τακτική δικαιοσύνη.

Ως εκ τούτου ο βουλευτής εξέφρασε την απορία του για τον λόγο που εστάλη ο φάκελος στην Βουλή καθώς οι επικοινωνίες που είδαν το φως της δημοσιότητας  δεν είχαν να κάνουν με την υπουργική ιδιότητα του κ. Καμμένου ή την πολιτική του ενασχόληση.

Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Λοβέρδο, η αποστολή της δικογραφίας στην Βουλή είναι λαθεμένη ενώ έκανε παράλληλα λόγο για προσπάθειες συγκάλυψης του σκανδάλου που έχουν προκαλέσει δημοσιεύματα του Τύπου με τις συνομιλίες του Υπουργού με τον ισοβίτη..

Ο Νόμος 4022/11 (ΦΕΚ 219 Α/3-10-2011) : Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού εν­διαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής του νόμου
Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται για:
α) κακουργήματα τα οποία δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Συντάγματος και διαπράττουν υπουργοί ή υφυπουργοί, καθώς και κακουργήματα που διαπράττουν βουλευτές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ακόμη και αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτή, εφόσον αυτά υπάγονται στην καθύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου,
β) κακουργήματα τα οποία διαπράττουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούμενοι από την ιδιότητά τους, γενικοί και ειδικοί γραμματείς Υπουργεί-ων, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το κράτος, καθώς και αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον αυτά υπάγονται στην καθύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου και
γ) κακουργήματα ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος, εφόσον υπάγονται στην καθύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου, ο δε χαρακτηρισμός της υπόθεσης ως ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος γίνεται με πράξη από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Άρθρο 2
Ποινική δίωξη – Ανάκριση
1.  Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη μήνυση, την έγκληση ή την αναφορά, για την τέλεση πράξης του προηγούμενου άρθρου, ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ασκεί την ποινική δίωξη παραγγέλλοντας ανάκριση. Μπορεί να διαταχθεί και προκαταρκτική εξέταση, η οποία διενεργείται αποκλειστικά από εισαγγελέα πρωτοδικών και ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών.
2. Η ανάκριση ενεργείται από πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος ορίζεται ειδικά γι’ αυτή, από το όργανο που διευθύνει το δικαστήριο. Σε δυσχερείς υποθέσεις, μπορεί να ορισθούν επιπλέον μέχρι δύο ανακριτέςπρόεδροι πρωτοδικών και μέχρι ένας εισαγγελέας πρωτοδικών. Η ανάκριση διενεργείται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο μπορεί με βούλευμα ειδικά αιτιολογημένο να παρατείνει την προθεσμία ολοκλήρωσης της ανάκρισης εφάπαξ μέχρι δύο (2) το πολύ μήνες αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Το ίδιο συμβούλιο διατάσσει το χωρισμό της ανάκρισης για πράξεις και πρόσωπα, όταν τούτο επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους που αφορούν την ασφαλέστερη διάγνωση της αλήθειας ή την ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης.


http://www.ereportaz.gr