Θα ξυπνήσουμε ;;

Κάποτε θα ξυπνήσουμε, και τα πόδια μας από της αλυσίδες δεν θα μπορούμε να τα σύρουμε...

Φωτογραφία της Mariza Tsitmi.