Νέες κατηγορίες αγαθών στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%

Νέες κατηγορίες αγαθών στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%
Νέες κατηγορίες αγαθών αναμένεται να προστεθούν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, μεταξύ των οποίων και τα αγροτικά εφόδια, τα οποία εκ παραδρομής δεν είχαν περιληφθεί στον τελευταίο νόμο του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης 18 Ιουλίου.


Συγκεκριμένα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί σειρά νομοσχεδίων που θα ρυθμίζουν θέματα των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Μεταφορών.

Με το νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών, επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα να δηλώνεται ως ακατάσχετος ο λογαριασμός πληρωμών που τυχόν έχουν οι φορολογούμενοι στα «ηλεκτρονικά πορτοφόλια».

Σήμερα, οι φορολογούμενοι μπορούν να δηλώνουν ως ακατάσχετο από οφειλές που έχουν προς το Δημόσιο έναν λογαριασμό καταθέσεων έως του ποσού των 1.250 ευρώ. Στο εξής, βάσει της συγκεκριμένης διάταξης που θα προβλέπεται στο νομοσχέδιο, θα μπορούν να επιλέξουν ως ακατάσχετο τον λογαριασμό που έχουν στα εγκατεστημένα στη χώρα μας ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.

Με το νομοσχέδιο θα ρυθμίζεται, επίσης, το θέμα της καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα, θα προβλέπεται ότι η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παραμένει η 31η Ιουλίου, παρά την παράταση που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων.

Θα προβλέπονται, ακόμη, θέματα που έχουν να κάνουν με τον καθορισμό του πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών, βάσει οδηγίας του ΟΟΣΑ, σε ό,τι αφορά στις ενδοομιλικές συναλλαγές των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, θα προβλέπονται διατάξεις για την ανακούφιση και φορολογική ελάφρυνση των πληγέντων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Τέλος, θα κυρώνεται η συμφωνία μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και εφοπλιστικής κοινότητας, για την παράταση για ακόμη ένα έτος, το 2018, της καταβολής της οικειοθελούς παροχής τους.