196 θέσεις εργασίας στο νοσοκομείο Σωτηρία: Ποιες ειδικότητες αφορούν

Σύμβαση εργασία έως τις 31/12/2018 θα υπογράψουν οι 196 υπάλληλοι (προσωπικό φύλαξης, καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι) που θα προσληφθούν στο νοσοκομείο «Σωτηρία».
ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Σε εξέλιξη
ΒΑΘΜΙΔΑ: ΔΕ, ΥΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 7763221, 210 7763220
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο ΙΕΚ
• Απολυτήριο Γυμνασίου
• Απολυτήριο Δημοτικού
• Επαγγελματική άδεια (Α΄ κατ.)
• Χρόνος ανεργίας
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ……5
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ …………..136
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ………………………………..55
Αιτήσεις: Γ.Ν. «Σωτηρία», Μεσογείων 152, Τ.Κ. 11527, υπόψη κας Ανδρομάχης Κανιούρα.
.lykavitos.gr