Πτυχιούχοι στη βιοπάλη με μισθό 400 €

Χαμηλά αμειβόμενοι ή άνεργοι, οι περισσότεροι απόφοιτοι πανεπιστημίων, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ
Ρεπορτάζ
Αντώνης Τριανταφύλλου
Τρύπια» τσέπη έχουν οι νέοι πτυχιούχοι στην Ελλάδα, καθώς, παρά το ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και ειδίκευσης, αμείβονται με ελάχιστα χρήματα, όσοι είναι τυχεροί και απασχολούνται,
μια και σε μεγάλο ποσοστό πλήττονται από την ανεργία. Η ενδιαφέρουσα έρευνα του ΙΟΒΕ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα σκιαγραφεί με μελανά χρώματα το προφίλ του Ελληνα αποφοίτου πανεπιστημίου και εργαζομένου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, από όσους αποφοίτησαν από τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ μετά το 2011 απασχολείται το 56%, έναντι 62% του συνόλου του πληθυσμού, ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι σχεδόν διπλάσιο του συνόλου και ανέρχεται στο 36%. Ταυτόχρονα, οι νέοι είναι και χαμηλά αμειβόμενοι, σχεδόν έξι στους 10 εργαζομένους οι οποίοι έλαβαν πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά το 2011 δηλώνουν ότι λαμβάνουν μισθό από 400 έως 800 ευρώ, ενώ ποσοστό 16% δηλώνει ότι αμείβεται με λιγότερα από 400 ευρώ.

Το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης καταγράφεται στα άτομα με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό (79%), ενώ μειωμένο κατά 18% είναι το ποσοστό απασχόλησης όσων κατέχουν μόνο ένα πρώτο πτυχίο. Δουλειά βρίσκουν σε μεγαλύτερο ποσοστό οι απόφοιτοι Υγείας και Πληροφορικής (71% και 69%, αντίστοιχα). Παρ' όλα αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων είναι απόφοιτοι του Πεδίου Κοινωνικών - Οικονομικών και Νομικών Επιστημών (615.300 ή 30,1%) και ακολουθούν οι απόφοιτοι στην κατηγορία Μηχανολογία - Βιομηχανία - Κατασκευές, οι οποίοι ανήλθαν σε 320.600 ή 15,7% στο σύνολο των αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι περισσότεροι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, αλλά οι απόφοιτοι πανεπιστημίων απασχολούνται περισσότερο σε δημόσιες υπηρεσίες (62%, έναντι 28% των ΤΕΙ). Στον ιδιωτικό τομέα, το 55% των απασχολουμένων με Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου και το 33% απόφοιτοι ΤΕΙ.
Χρηματοδότηση
Επίσης, διαπιστώνεται μείωση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, και ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχεται στο 4,3%, κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και της ευρωζώνης, ενώ η χώρα μας υστερεί και στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. Γι' αυτό προτείνονται εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης, τουλάχιστον για τα ΑΕΙ, μέσα από την προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγή καινοτομίας, αλλά και από τη βελτίωση της διαχείρισης των πόρων και της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ιδρυμάτων.

Ενα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας του ΙΟΒΕ με μείζονες εθνικές προεκτάσεις είναι η πρόβλεψη ότι το 2026 ο σημερινός αριθμός των εισακτέων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό των αποφοίτων του λυκείου, με αιτίες την υπογεννητικότητα που υπάρχει από το 2009 και μετά και την αύξηση της μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό.dimokratianews.gr