Συνεχίστε το δούλεμα. Καλά κάνετε αφού υπάρχουν σανοφάγοι που σας πιστεύουν ακόμα.


Σκουρλέτης: Τα δικά μας μέτρα είναι light