Γιατί ο καλός ύπνος οδηγεί στη μακροζωία;

Ο καλός ύπνος οδηγεί στη μακροζωία
Ο καλός ύπνος μας προστατεύει από τις ασθένειες και αυξάνει τη διάρκεια ζωής.
Ένας πιθανός λόγος για τον οποίο οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες είναι διότι έχουν την ικανότητα να κοιμούνται περισσότερο και καλύτερα. Παράλληλα η στέρηση ύπνου επηρεάζει λιγότερο την υγεία των γυναικών παρά αυτήν των ανδρών.

Οι άνδρες που στερούνται τον ύπνο κινδυνεύουν περισσότερο να προσβληθούν από ασθένειες παρά οι γυναίκες. Εάν οι άνδρες μπορούσαν να κοιμούνται με τον ίδιο τρόπο όπως οι γυναίκες τότε ίσως να μπορούσαν να ζουν όσο και οι γυναίκες.
Τα ευρήματα αυτά προκύπτουν από μελέτες ύπνου που έγιναν σε 25 νέους άνδρες και γυναίκες. Οι εθελοντές στερούνταν 2 ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Μετά από μια εβδομάδα η επίδοσή τους σε διάφορα τεστ που αφορούν την εγρήγορση, ήταν μειωμένη.
Οι αναλύσεις αίματος έδειξαν ειδικές ανωμαλίες που σχετίζονται με την έλλειψη ύπνου. Συγκεκριμένα αυξήθηκαν ουσίες που σχετίζονται με τη φλεγμονή. Στους άνδρες όμως ήταν περισσότερο αυξημένος ο παράγοντας TNF (Tumor Necrosis Factor). Ο παράγοντας αυτός σχετίζεται με την ανάπτυξη νόσων όπως ο διαβήτης και η παχυσαρκία. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι άνδρες όταν στερούνται τον ύπνο έχουν τάση να αναπτύσσουν περισσότερες ασθένειες παρά οι γυναίκες με την ίδια στέρηση ύπνου.
Η διάρκεια του ύπνου στις γυναίκες κάτω από κανονικές συνθήκες είναι μεγαλύτερη. Επίσης η φάση του βαθιού ύπνου είναι μεγαλύτερη παρά στους άνδρες.
Τα φαινόμενα αυτά πιθανόν να συμβάλλουν στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των γυναικών που κυμαίνεται στις ανεπτυγμένες χώρες, από 6 έως 8 χρόνια περισσότερα από τους άνδρες.
Η στέρηση ύπνου αποτελεί μια μάστιγα για τη σύγχρονη κοινωνία. Σύμφωνα με έρευνες ο αριθμός των δυστυχημάτων στο δρόμο και των εργατικών ατυχημάτων αυξάνεται λόγω των προβλημάτων που προκύπτουν από τη στέρηση του ύπνου.
Εάν κάποιος δεν κοιμηθεί  για μια μέρα, την επόμενη παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα όπως κάποιος ο οποίος έχει μέσα στο αίμα του αλκοόλη ψηλότερη από τα επιτρεπτά όρια.
Επιπρόσθετα μελέτες έδειξαν ότι η στέρηση του ύπνου αυξάνει την αρτηριακή πίεση, αυξάνει τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο της καρδίας, για καρδιακή ανεπάρκεια και για εγκεφαλικά επεισόδια.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μην αγνοούμε τις φυσικές ανάγκες του οργανισμού μας και ιδιαίτερα τις απαιτήσεις του για ύπνο.
Ο ύπνος δεν είναι απλά μια κατάσταση απραξίας. Κατά τη διάρκεια του ύπνου λαμβάνουν χώρα πολλαπλές σημαντικές λειτουργίες επούλωσης που επιτρέπουν στον οργανισμό μας να ανακάμψει και να ξεκουραστεί για να μπορέσει να συνεχίσει.
Στις περιπτώσεις που δεν ικανοποιούμε τις ανάγκες του σώματος μας για ύπνο, το κόστος που θα πληρώσουμε μπορεί να είναι πολύ μεγάλο.
www.medlook.net