Χωρισμένη στα δύο η οικογένεια Καρέλια – Δύο μέλη διαφωνούν με τη διοίκηση και θα ασκήσουν δικαιώματα ελέγχουΕκδηλώθηκε xθες και επίσημα η ενδοοικογενειακή κόντρα μεταξύ των μετόχων της καπνοβιομηχανίας Καρέλια, καθώς δύο μέλη της οικογένειας, οι κυρίες Ιωάννα και Μίνα Καρέλια που αντιπροσωπεύουν το 45% του μετοχικού κεφαλαίου απείχαν από την ψηφοφορία έγκρισης των πεπραγμένων του 2016 κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης.
Μάλιστα μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων τους ανέφεραν πως έθεσαν ερωτήματα στη διοίκηση σχετικά με την δραστηριοποίηση της εταιρείας μέσω θυγατρικών και για τις συναλλακτικές σχέσεις της μητρικής εταιρείας με τις θυγατρικές της, καθώς και ζητήματα που άπτονται σε χορηγηθέντα δάνεια και στα αποθεματικά της εταιρείας.
Επίσης, τόνισαν πως οι δύο μέτοχοι αξιοποιώντας τις προβλέψεις του Ν. 2.190/1920, θα ασκήσουν τα δικαιώματά πληροφόρησης, ελέγχου και σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αν κριθεί αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και των εργαζομένων.
Βεβαίως, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Καρέλια που ελέγχουν περίπου το 49,7% αλλά και άλλοι μέτοχοι (αθροιστικά το 53,4%) υπερψήφισαν όλα τα θέματα της συνέλευσης,  μεταξύ των οποίων και την έγκριση μερίσματος ύψους 9,2 ευρώ ή 7,82 ευρώ μετά την αφαίρεση φόρου.
Στις 21 Ιουνίου το vima.gr είχε αναφερθεί στη διαφαινόμενη κόντρα καθώς τότε οι κυρίες Ασημίνα Καρέλια και Ιωάννα Κ. Καρέλια είχαν ζητήσει την αναβολή της συνέλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε χθες.
Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που εκπροσώπησαν τις δύο μετόχους στη Γενική Συνέλευση, εξέδωσαν ανακοίνωση η οποία αναφέρει αναλυτικά:
«Η Ιωάννα Καρέλια του Κωνσταντίνου και η Ασημίνα, χήρα Κωνσταντίνου Καρέλια, ως μέτοχοι της “ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε” συμμετείχαν σήμερα Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 στην μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε” μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους Μιχάλη Δημητρακόπουλου, Θεόδωρου Λύτρα και Αλέξανδρου Σπυρίδωνος , ως μέτοχοι του 45% (1.251.703 μετοχές) της εταιρείας, για να επιβεβαιωθεί ότι η εταιρεία θα συνεχίσει ενωμένη να αναπτύσσεται ως μία Ελληνική πρωτοπόρος εταιρεία σύμφωνα με τις αρχές των ιδρυτών της.
Με αποκλειστικό γνώμονα και σκοπό την προστασία του εταιρικού συμφέροντος έθεσαν ερωτήματα για την δραστηριοποίηση της εταιρείας μέσω θυγατρικών και για τις συναλλακτικές σχέσεις της μητρικής εταιρείας με τις θυγατρικές της, καθώς και ζητήματα που άπτονται σε χορηγηθέντα δάνεια και στα αποθεματικά της εταιρείας.
Η συζήτηση στην Γενική Συνέλευση διεξήχθη σε πολιτισμένο κλίμα. Οι μέτοχοι Ιωάννα και Μίνα Καρέλια απείχαν από την ψηφοφορία επί του συνόλου των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, ενδεικτικά έγκριση των αιτήσεων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα τους κ.λ.π.
Οι μέτοχοι Ιωάννα και Μίνα Καρέλια, αξιοποιώντας τις προβλέψεις του Ν. 2.190/1920, θα ασκήσουν τα δικαιώματά πληροφόρησης, ελέγχου και σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αν κριθεί αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και των εργαζομένων».
Μέτοχοι της εταιρείας εκτός από την κυρία Καρέλια Ιωάννα που  ελέγχει το 31,9641% και την κυρία Μίνα με 12,8286% είναι ο κ. Καρέλιας Ανδρέας με 21,597% που είναι και ο CEO της εταιρείας,  ο κ. Καρέλιας Ευστάθιος με 20,945% που είναι αντιπρόεδρος και το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρία Καρέλια  με 7,15%.
Μη εκτελεστική πρόεδρος είναι η κυρία Καρέλια Βικτωρία – Μαργαρίτα.

 mikrometoxos.gr