Ο πιο πετυχημένος ψεύτης όλων των εποχώνΟ πιο πετυχημένος ψεύτης όλων των εποχών.