Να μην ξεχάσουμε....

Φωτογραφία του χρήστη Το Παρατηρητήριο.
perimajestic.