Η φρουρά είναι απασχολημένη... πήγε να συλλάβει κάποιον που πουλούσε σκόρδα χωρίς απόδειξη...

Η φρουρά είναι απασχολημένη...
πήγε να συλλάβει κάποιον που πουλούσε σκόρδα χωρίς απόδειξη

sibilla-gr-