Όλη η αριστερά σε 20 δευτερόλεπτα. Ο Μπάρκας είναι σίγουρος ότι διαφωνεί, απλά δεν θυμάται σε τι διαφωνεί

Μπάρκας: Δεν θυμάμαι τι είπες, αλλά διαφωνώ