Η ολοκλήρωση της Εθνοσωτηρίου πραγματικότητας βρίσκεται πάντα στις γελοιογραφίες