Έρχεται! Αυτός είναι ο πρωθυπουργός επιλογής Τσίπρα και σια!

...κι αργόμισθος στην Εθνική Τράπεζα με
υπογραφή Σημίτη!
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr