απόψε γίνε άνεμος κύμα και πανί η ....πιο τρελή μου επιμονή


Μα απόψε γίνε άνεμος κύμα και πανί η πιο τρελή μου επιμονή απόψε γίνε μα,απόψε γίνε ο μόνος δρόμος μου ξανά η πρώτη κι η στερνή φορά απόψε γίνε...