Εφέτης Παππάς: Η κυριαρχία της Χώρας Έχει παραχωρηθεί.

Η κυριαρχία της Χώρας Έχει παραχωρηθεί.
Το έργο του νομοθετικού σώματος έχει εκχωρηθεί.
Η Ελληνική Βουλή απλώς σφραγίζει και επικυρώνει.
Δεν ισχύει το Σύνταγμα σήμερα.
Μας ζητάνε την Ψυχή μας. Την ψυχή του ο Δικαστής δεν την δίνει !!!!!!!!!!!!!!!!


youtube.com