Πρόληψη του διαβήτη

Διαβήτης: Η τακτική σωματική εξάσκηση είναι σημαντική για την πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη.
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, αυτός δηλαδή που εμφανίζεται κυρίως στους ενήλικες, παρουσιάζει σημαντική και ανησυχητική αύξηση παγκοσμίως.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, με την έλλειψη σωματικής άσκησης, το έντονο και συνεχές στρες, την υπερφαγία και την παχυσαρκία  που συνοδεύουν την καθιστική ζωή που τείνουμε να έχουμε, ευνοούν την εκδήλωση της σοβαρής και χρόνιας ασθένειας του διαβήτη.

Εκείνο το οποίο απασχολεί έντονα κατά τα τελευταία χρόνια τους γιατρούς και ερευνητές

είναι να βρεθούν τρόποι αποτελεσματικής πρόληψης της παγκόσμιας αυτής μάστιγας. Ο διαβήτης με τις επιπλοκές του, που σταδιακά εγκαθίστανται, είναι από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας, αναπηρίας και θνησιμότητας.
Μια σημαντική προσπάθεια προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης και εφαρμογής προληπτικών μέτρων εναντίον του διαβήτη μας έρχεται από τις Σκανδιναβικές χώρες και συγκεκριμένα από τη Φινλανδία. 
Οι Φινλανδοί γιατροί συμπεριέλαβαν στη μελέτη τους 522 μεσήλικα υπέρβαρα άτομα. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν 55 ετών, 172 ήταν άνδρες, 350 ήταν γυναίκες. Όλοι τους είχαν διαταραγμένη καμπύλη ανοχής στη γλυκόζη.
Η καμπύλη ανοχής στη γλυκόζη είναι ένα τεστ που γίνεται για να φανεί πως αντιδρά ο οργανισμός στη γλυκόζη. Δίνεται στον ασθενή να πιει ένα διάλυμα, που περιέχει 75 γραμμάρια γλυκόζης και μέσα σε 2 ώρες γίνονται διαδοχικές μετρήσεις του σακχάρου αίματος. Τα άτομα τα οποία έχουν διαταραγμένη καμπύλη ανοχής στη γλυκόζη και τα άτομα που έχουν επίπεδα σακχάρου αίματος νηστείας στα ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα έχουν προδιάθεση στο να παρουσιάσουν διαβήτη.
Στη μελέτη τους οι Φινλανδοί γιατροί χώρισαν με τυχαία κατανομή τους ασθενείς τους σε 2 ομάδες. Στην πρώτη ομάδα έκαναν συστηματικά εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις με θέματα που αφορούσαν τον τρόπο ζωής. Στη δεύτερη ομάδα δεν έκαναν παρέμβαση.
Στην ομάδα που έκαναν παρεμβάσεις έδιναν συστηματικές συμβουλές και παρακολούθηση  που αφορούσαν τα εξής:
  1. Τρόπους μείωσης του βάρους
  2. Τρόπους μείωσης στη διατροφή του ολικού λίπους και μείωσης των κεκορεσμένων λιπιδίων
  3. τρόπους αύξησης των φυτικών ινών μέσα στη διατροφή
  4. Τρόπους αύξησης της σωματικής άσκησης.
Για να μπορέσουν να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής, οι γιατροί έκαναν και στις 2 ομάδες των συμμετεχόντων, τεστ με καμπύλες ανοχής στη γλυκόζη όπως έχουμε περιγράψει πιο πάνω. Σε περίπτωση που εκδηλωνόταν σε κάποιο διαβήτης αυτό επιβεβαιωνόταν και με δεύτερο τεστ. Παρακολούθησαν τους ασθενείς αυτούς κατά μέσο όρο 3,2 χρόνια.
Τα αποτελέσματά τους είναι εντυπωσιακά και μιλούν από μόνα τους:
  1. Στην ομάδα στην οποία έκαναν τις παρεμβάσεις που αναφέραμε πιο πάνω, ο κίνδυνος να παρουσιάσουν διαβήτη μειώθηκε κατά 58%, το οποίο είναι στατιστικώς σημαντικό
  2. Η απώλεια βάρους σε κιλά, στην ομάδα  με την θεραπευτική παρέμβαση, ήταν 4 έως 5 φορές περισσότερη κατά τον πρώτο και δεύτερο χρόνο της μελέτης σε σχέση με τη δεύτερη ομάδα στην οποία δεν έγινε καμία παρέμβαση. Η απώλεια βάρους είχε ευνοϊκή δράση στην πρόληψη του διαβήτη.
Η μελέτη αυτή τεκμηριώνει με αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία ότι η αλλαγή του τρόπου ζωής με την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων μειώνει ουσιαστικά τη συχνότητα του διαβήτη.
Η πρόληψη του διαβήτη μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά με τη μείωση του βάρους σε υπέρβαρα άτομα, με τη μείωση του λίπους και των κεκορεσμένων λιπιδίων στη διατροφή, με την αύξηση των φυτικών ινών στη διατροφή και την αύξηση της σωματικής εξάσκησης.
Αναμφίβολα σε μια εποχή που ο διαβήτης εξελίσσεται σε παγκόσμια μάστιγα και όπου ολοένα και περισσότερα άτομα νεαρής ηλικίας πλήττονται από τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοσθούν σε μεγάλη κλίμακα προγράμματα πρόληψης. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να βασίζονται στα ευρήματα και συμπεράσματα μελετών όπως αυτής που σας παρουσιάζουμε, αλλά και άλλων που δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. 

www.medlook.net