Καταπολέμηση κορακοειδών στη Λήμνο.     Η Β΄Κ.Ο.Α. και ο Κ.Σ.Λήμνου γνωστοποιούν στα μέλη τους ότι μετά την επιτυχημένη καταπολέμηση κορακοειδών που είχε ως αποτέλεσμα να θανατωθούν περισσότερες από 5000 κουρούνες  και την φετινή κυνηγετικη
περίοδο επικηρύσσουν τα κορακοειδή (κουρούνες).
Η επικήρυξη θα έχει διάρκεια για όλη την κυνηγετική περίοδο 2017/2018 και θα είναι ως εξής. Για κάθε 10 ζευγάρια πόδια κουρούνας θα δίνεται ένα κουτί φυσίγγια 25 τεμαχίων κατά την παράδοση τους στα γραφεία του Κ.Σ. Λήμνου. Οι ώρες παράδοσης είναι οι εξής:   Για τον μήνα Σεπτέμβριο στις εργάσιμες ημέρες από 08:00 -14:00 και για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι την λήξη της κυνηγετικής περιόδου η παραλαβή θα γίνεται κάθε Δευτέρα από 10:00-12:00.
                                                        
.limnosreport.gr