Αναζητείται λύση για τους δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς

Αναζητούνται τρόποι από την κυβέρνηση για τη σχεδιαζόμενη δημοπρασία των ραδιοφωνικών συχνοτήτων και αδειών ώστε να “προστατευτούν” oι δημοτικοί σταθμοί. Για τη διαδικασία αυτή θα κατατεθεί σχέδιο νόμου, ως αποτέλεσμα μνημονιακής υποχρέωσης για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Αυτό που εξετάζεται είναι η συνεργασία της ΕΡΤ με τους δημοτικούς σταθμούς αλλά και με τους σταθμούς της
Εκκλησίας ανά την Ελλάδα, προσφέροντας χώρο φιλοξενίας στις συχνότητες που διαθέτει η κρατική ραδιοτηλεόραση.
Πηγή