Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΧΤΥΠΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ! --Για 30 θέσεις 2.238 αιτήσεις !

ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 11Κ/2017: «Συνωστισμός» με 2.238 αιτήσεις για 30 θέσεις!Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 11Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/4-8-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Τράπεζας της Ελλάδοςυποβλήθηκαν συνολικά  2.238 αιτήσεις.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, υποβλήθηκαν:

  • 199    αιτήσεις για την κάλυψη 3 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
  • 2.039    αιτήσεις για την κάλυψη 27 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 2.415 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
59
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
121
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
26
ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ
1.809
ΔΕ ΠΙΕΣΤΩΝ – ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ Η΄ ΔΕ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
400

Πηγή:aftodioikisi.gr