Ο πιο ανίκανος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. 5 στόχους είχε βάλει πέρυσι στη ΔΕΘ. Δεν πέτυχε κανέναν.