Όταν οι αξίες και τα ιδανικά σπανίζουν. Μία νεολαία αποχαυνωμένη, αποπροσανατολισμένη και υλιστική δεν μπορεί τίποτε να παράξει παρά περεταίρω μηδενισμό και παρακμιακά φαινόμενα.http://hellenicnationalsocialistfound.blogspot.com/
http://perimajestic.blogspot.gr/2017/09/a.html