Η ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ !

H διάταξη-φωτιά που περιλαμβάνεται στο κατατεθέν νομοσχέδιο του υπουργείου παρέχει στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) τη δυνατότητα πρόσβασης και αρπαγής από τραπεζικούς λογαριασμούς

Σινιάλο στις ελεγκτικές αρχές για ανελέητο κυνήγι χιλιάδων οφειλετών και «ντου» σε τραπεζικούς λογαριασμούς δίνει η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, με στόχο να βάλει ζεστό χρήμα στον κρατικό κορβανά.
H διάταξη-φωτιά που περιλαμβάνεται στο κατατεθέν νομοσχέδιο του υπουργείου παρέχει στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) τη δυνατότητα πρόσβαση
ς σε τραπεζικούς λογαριασμούς, Κτηματολόγιο, υποθηκοφυλακεία, αλλά και δημόσιους φορείς, προκειμένου να αντλεί πληροφορίες για τους οφειλέτες στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και εν συνεχεία να προβαίνει σε δέσμευση ή και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων έναντι των χρεών τους.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 19 το υπουργείο Εργασίας δίνει εκ νέου στο ΚΕΑΟ αυτοματοποιημένη πρόσβαση στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.
Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, το Κέντρο Είσπραξης είχε παλαιότερα τη συγκεκριμένη δυνατότητα, αλλά από σφάλμα τού είχε αφαιρεθεί.
Η δεύτερη ρύθμιση (άρθρο 20) θα δώσει την ευκαιρία στο ΚΕΑΟ να λαμβάνει εκτενή πληροφόρηση από σημαντικούς φορείς του Δημοσίου, όπως είναι το Κτηματολόγιο κ.ο.κ., ώστε να μπορεί να κάνει ταυτοποίηση των στοιχείων των οφειλετών.
Το πλεονέκτημα αυτό το έχει ήδη η φορολογική διοίκηση, αλλά δεν το έχει το Κέντρο Είσπραξης, το οποίο «ξεσκονίζει» εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες.
Με δεδομένο ότι η είσπραξη των οφειλομένων απαιτήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ο λόγος που επέβαλε τη θέσπιση της διάταξης του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 υπέρ της φορολογικής διοίκησης ισχύει και για τις ασφαλιστικές οφειλές που εισπράττονται από το ΚΕΑΟ.
Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 για τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, όπως ισχύει για τη φορολογική διοίκηση.taxalia.