Όταν ο ενθουσιασμός φλογίζει τα πρόσωπα για όσα ακούνε.

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ.....